Laboratory for Metabolomics

  Team Leader
Makoto Arita researchmap
   
  Deputy Team Leader
Research Scientist
Yosuke Isobe
   
  Senior Research Scientist
Koshi Imami Website
  Postdoctoral Resercher
/ Research Promotion Officer,
   ERATO Arita Project
Kazuya Tsumagari

 

Visiting Scientist


 

Visiting Scientist
Hiroshi Tsugawa  Website

  Visiting Scientist
Nobuyuki Okahashi
  Visiting Scientist
Masashi Maekawa  Website

 

  Visiting Scientist
Yohsuke Ohba
  Visiting Scientist
Masahiro Ueda
  Visiting Scientist
Kaori Itaya
Visiting Scientist
Tsuyoshi Yamane
Visiting Scientist
Jun Miyata
Visiting Scientist
Kazutaka Ikeda
Visiting Scientist
Tomoaki Ishihara
       
Visiting Scientist
Hideyuki Sasaki
Visiting Scientist
Iwao Sakane
Visiting Scientist
Yoshimasa Oka
Visiting Scientist
Kowa Tsuji

 

Visiting Resercher


  JSPS Research Fellow PD
Mamoru Ogawa
   

 

Technical Staff


  Technical StaffI
Mie Honda
  Technical StaffI
Aya Hori
  Technical StaffI
/ Research Promotion Officer,
   ERATO Arita Project
Wei Huang
  Part-time Staff
Kanako Igarashi
  Assistant
Rieko Okoshi
   

 

Student


  Junior Research
Associate
(JRA D4)
Haruki Uchino
  Junior Research
Associate
(JRA D3)
Mio Yoshida
  Junior Research
Associate
(JRA D3)
Sayoko Kuroha
  Junior Research
Associate
(JRA D2)
Satoshi Morozumi
  Junior Research
Associate
(JRA D2)
Yu Terauchi
  Junior Research
Associate
(JRA D1)
Kaiyuan Deng
  Student Trainee(D4)
Yuki Ariyasu
  Student Trainee(D3)
Keeya Sunata
  Student Trainee(D1)
Ryuji Ohta
   

 

  Student Trainee(M2)
Kaito Serizawa
  Student Trainee(M2)
Koki Tomita
  Student Trainee(M2)
Takuro Hosaka
   
  Student Trainee(M1)
Kazuya Hayashi
  Student Trainee(M1)
Nodoka Fujinami
       
  Student Trainee(B6)
Ryosuke Imai
  Student Trainee(B6)
Kosuke Ohta
  Student Trainee(B6)
Kota Ogasa
  Student Trainee(B6)
Hina Nomura
  Student Trainee(B5)
Kana Negishi
  Student Trainee(B4)
Jiang Yanxu
  Student Trainee(B4)
Issei Mori
  Student Trainee(B4)
Kouko Sakayanagi

 

Student Trainee(D4)
Hidenori Aoki
Student Trainee(D3)
Emi Ito
Student Trainee(D3)
Yudai Iino
Student Trainee(D3)
Kohei Fujiwara
Student Trainee(D2)
Yutaro Kuwashima
       
Student Trainee(M2)
Yuki Furukawa
Student Trainee(M1)
Izumi Miura
 
       
Student Trainee(B5)
Kohei Ohtani
Student Trainee(B5)
Mizuki Motohashi
Student Trainee(B5)
Yusuke Kojima
       
Student Trainee(B4)
Ryusei Hatanaka
Student Trainee(B4)
Ren Natsume
Student Trainee(B4)
Fuki Iwao

 

OB・OG


Satoko Naoe Tomoaki Nitta Tsuyoshi Hirata Tatsuro Naganuma Hayato Abukawa
Taiga Kato Shinnosuke Matsueda Rei Uematsu Shu Yasuda Kyosuke Shishikura
Ryohei Aoyagi Mimi Mitsuji Kozue Hazama Etsuko Suzuki
Kotoe Kojima Satomi Kajiwara Mai Itagaki  
Nozomi Haruki Hanako Kaneko    
Mayuko Takato Akira Sen Hiroyuki Oguchi  
Emi Maekawa Masachika Kiryu Tatsuki Oizumi Ryoki Hashimoto
Yuka Takahashi Yusuke Nakano Yukiko Morisaki Naoki Isobe
Kiyoshi Naganawa Megumi Hirano; Seigo Iwanami Shunji Kinoshita
Naozumi Tada Syogo Harada Masaki Okamura  
Huaxing Hu Shunsuke Nakamura Nana Ito Megumi Sakuma Gosuke Sato
Aruto Sunada Takahiro Yamamoto Satsuki Kobayashi chiaki Takenaka Sho Miyashita